Decyzje jeszcze raz


Na warsztat weźmiemy tym razem instrukcję switch. Za jej pomocą sprawdzamy, czy w danej zmiennej są zapisane konkretne wartości. Najpierw przykład:

#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>

int main(){
 /*przypisujemy X losowa wartosc od 1 do 5*/
 int X;
 srand(time(NULL));
 X = rand() % 5 + 1;

 switch(X){
 case 1:
  printf("Zmienna X jest rowna");
  printf(" 1\n");
  break;
 case 2:
  printf("Zmienna X jest rowna 2");
  break;
 case 3:
  printf("Zmienna X jest rowna 3");
  break;
 case 4:
  printf("Zmienna X jest rowna 4");
  break;
 default:
  printf("Zmienna X jest rowna 5");
  break;
 }

 return 0;
}

Po słowie switch w nawiasach () umieszczamy zmienną, której wartość chcemy zbadać. Potem w nawiasach {} umieszczamy wszystkie rozważane "przypadki". Po słowie case umieszczamy wartość, z którą chcemy porównać zmienną, a potem dwukropek. Jeśli zmienna jest równa wartości po słówku case, to zostaną wykonane wszystkie instrukcje do wystąpienia słowa kluczowego break albo do nawiasu } zamykającego switch. Możesz się o tym przekonać usuwając pierwsze wystąpienie break w powyższym przykładzie. Instrukcja default jest opcjonalna i służy nam do obsłużenia wszystkich tych sytuacji, których nie uwzględniliśmy za pomocą case. default umieszczamy zawsze na końcu i prawdę powiedziawszy break jest niepotrzebny, ale wielu programistów umieszcza go, aby uniknąć pomyłek przy modyfikowaniu programu w przyszłości.

Ćwiczenie

Za pomocą instrukcji switch oraz operatora ++, (zwiększa zmienną o jeden) spraw, aby niezależnie od wyniku losowania zmienna X zawsze miała wartość 4.


Copyright © learn-c.org. Read our Terms of Use and Privacy Policy